Polityka prywatności

G2V przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie g2v.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron G2V. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

 Administrowanie danymi osobowymi

Zgodnie z treścią Rozporządzenia 2016/679  – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), dalej RODO, G2V Maciej Kędzierski z siedzibą w Olsztynie, ul. Kołobrzeska nr 38, 10-434 Olsztyn, NIP 7582104473, REGON 281407360 (dalej jako G2V). G2V informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO i przetwarza dane osobowe w celach świadczenia usług, z których korzysta właściciel danych osobowych, w szczególności świadczenia usług doradztwa, sprzedaży, monitoringu oraz w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych. Każda osoba ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania i żądania zaprzestania przetwarzania ich w ogóle w zakresie dopuszczalnym przez prawo. W w/w sprawach właściciel danych winien zwracać się do G2V na piśmie.

G2V informuje, że jest Administratorem, podanych przez Państwa w dedykowanych formularzach, danych osobowych. Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się w danym serwisie oznacza przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu.

G2V zbiera wyłącznie dane, które posłużą do świadczenia wybranej przez Państwa usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie, w celach marketingowych związanych z reklamą produktów oferowanych przez G2V. Dane podawane przez Państwa w czasie wypełniania formularza online chronione są za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia, zgodnie  treścią ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.

Administrator danych osobowych nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Dane kontaktowe Administratora ochrony danych:

Adres pocztowy: ul. Kołobrzeska 50 lokal 213 (II piętro), 10-434 Olsztyn

Adres email: biuro@g2v.pl

Numer telefonu: +48 785382070

Ujawnianie/przekazywanie danych osobowych

Zebrane przez G2V dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z G2V, w celach związanych z Państwa obsługą – rejestr podmiotów współpracujących znajduje się w siedzibie G2V. Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
   
 • czas wysłania odpowiedzi,
   
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony G2V. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią G2V. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany przez G2V do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach G2V nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny G2V) zapisane informacje są usuwane.

Zasady dotyczące plików cookie
Aby użytkownik mógł w pełni wykorzystać zawartość i spersonalizowane funkcje strony www.g2v.pl, jego urządzenie, którym może być: komputer, tablet lub telefon komórkowy musi akceptować pliki cookie (często jest to ustawienie domyślne), ponieważ niektóre spersonalizowane funkcje strony możemy udostępniać tylko przy wykorzystaniu tych plików.

Użytkownik może ograniczyć możliwość używania plików cookie ze strony www.g2v.pl, zablokować je lub usunąć. Ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, zazwyczaj będzie to przeglądarka internetowa . W zależności od używanej przeglądarki ( Firefox, Internet Explorer, Chrome, Bing i Safari) należy zapoznać się z menu pomocy (lub instrukcją obsługi telefonu komórkowego) i odpowiednio zmienić ustawienia plików cookie lub je usunąć.

Odnośniki do innych stron

Serwis G2V może zawierać odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów www G2V.

Dodatkowe informacje
Przydatne informacje na temat plików cookie można znaleźć na:  http://www.allaboutcookies.org

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu